Tag

Mila Loubser Archives - EP Home Solutions

Izindleko zikagesi zizokhuza phezulu

By | Energy Partners in the Press | No Comments

KULINDELEKE ukuthi izindleko zikagesi zenyuke kule minyaka emihlanu ezayo, okusho ukuthi osomabhizinisi kufanele bacabange izindlela ezintsha zokonga ugesi ezinkampanini zabo.

Lezi zindaba zivele ocwaningweni lwe-Energy Partners okuyinkampani ebheka izindaba zikagesi eNingizimu Afrika.

UNkk Mila Loubser oyiHead of Engineering Intellingence kwa-Energy Partners uthe njengoba inkampani ephehla ugesi itshale imali eningi ithuthukisa ingqalazinda uzozenyusa izindleko zikagesi.

“Ucwaningo lukhomba ukuthi kusukela ngo-2008 ugesi ubunyuka ngo-300% ikakhulukazi loyo okhokhelwa ngamabhizinisi kwazise njalo ngonyaka * -Eskom ubufuna ukuwunyusa ngo-6% kuya ku-8%. Silindele ukuthi uNgqongqoshe wezeziMali uMnuz Pravin Gordhan anyuse intela yesisi esigcolisa umoya i-carbon tax ngo-13% okusho ukuthi nabakwa-Eskom bazodlulisela izindleko kosomabhizinisi nabo bonke abasebenzisa ugesi wale nkampani,” kusho uNkk Loubser.

Uthe osomabhizinisi abancane kufanele baqale manje batshale imali kwezinye izinhlobo zamandla abalule kuzo ilanga, amanzi nomoya.

“Osomabhizinisi kufanele basebenzise ugesi ohlanzekile welanga, owomoya nophehlwa emanzini ngoba awunazo izindleko eziphezulu. Lokhu kuzokwenza ukuthi noma i-Eskom enyusa ugesi bangashayeki osomabhizinisi abancane,” kusho uNkk Loubser.

UNksz Cala van der Westhuizen okhulumela i-Energy Partners Home Solutions uthe osomabhizinisi abancane kufanele bakhumbule ukuthi uhulumeni unezinhlelo zokubanika isaphulelo uma besebenzisa ugesi ohlanzekile.

Uveze ukuthi namabhange anoxhaso alukhiphayo olwenzelwe osomabhizinisi abasebenzisa ugesi ohlanzekile.

Uthe ucwaningo lwakwa-Energy Partners olwenziwe emabhizinisi amancane luveza ukuthi ukusebenzisa ugesi welanga kwehlisa izindleko ngo-30% ongasetshenziswa ukwenza ezinye izidingo.

SMEs Increased Electricity Tariffs Looming

By | Energy Partners in the Press | No Comments
Energy Partners spoke to HR Future about SMEs’ increased electricity electricity tariffs. The article features Mila Loubser (Head of Engineering Intelligence) and Cala van der Westhuizen (Spokesperson at Energy Partners.)
South Africa is still likely to see above inflation increases in electricity prices over the next few years, making it increasingly important for business owners to consider alternative sources of energy.

The large investments Eskom is currently making in infrastructure are likely to affect energy tariffs in the near future.

Since 2008 the average electricity tariffs in South Africa have increased by around 300%. According to our research, the next eight years will likely see a year-on-year tariff increase of at least 6% to 8%. In light of the upcoming 2017 Budget Speech, we are also waiting to find out if the government will introduce a new carbon tax. If this is the case, tariff increases could be as high as 13%.

SMEs should take advantage of the incentives provided for the installation of renewable energy solutions.

SMEs need to keep in mind that they can claim a percentage of the cost of solar and other renewable energy solutions back from SARS. Some banks also offer financing to their business banking clients for renewable energy solutions.

There are a number of benefits to installing solar energy solutions in small businesses, all of which contribute to reducing operating costs and downtime in the event of power outages.

A full solar solution can reduce the average SME’s electricity consumption by as much as 30%.

Reliability of energy supply is vital for SMEs. With this in mind, it is important for business owners to do a proper cost-benefit analysis to ensure that they are making the correct decisions, implementing the right energy solutions and using the optimal financing vehicle to reduce their annual energy spend.


Read the full article here.

Small businesses should consider renewable energy

By | Energy Partners in the Press | No Comments

On December 30, 2017, Fin24 released an article featuring Mila Loubser, our head of Engineering Intelligence, and Cala van der Westhuizen, our Home Solutions marketing manager. The article discusses why small businesses should consider renewable energy.

Massive above-inflation tariff increases

The next eight years will likely see an above-inflation year-on-year electricity tariff increase of at least 6% to 8%.

The large investments Eskom is currently making in infrastructure are likely to affect energy tariffs in the near future. This will make it increasingly important for business owners to consider alternative sources of energy.

Since 2008 the average tariff increase in South Africa has been around 300%.

Possible carbon tax to be introduced

In light of the upcoming 2017 Budget Speech, we are also waiting to find out if the government will introduce a new carbon tax. If this is the case, tariff increases could be as high as 13%.

This trend will have the largest impact on small and medium enterprises (SMEs).

As we have seen in previous years, energy tariff hikes and other power related issues such as load shedding, had massive impacts on the operating costs and the already low profit margins of SMEs. There are, however, opportunities for smaller companies to reduce the impact of power costs and supply on their business.

SMEs should take advantage of the incentives provided for the installation of renewable energy solutions.

Renewable = Tax exemptions

SMEs need to keep in mind that they can claim a percentage of the cost of solar and other renewable energy solutions back from SARS. Some banks also offer financing to their business banking clients for renewable energy solutions.

Small businesses should consider renewable energy and also consider financing options from certain service providers. There are a number of benefits to installing solar energy solutions in small businesses. All of these benefits contribute to reducing operating costs and downtime in the event of power outages.


 

 

Read the full article here.