Tag

Mr Pravin Gordhan Archives - EP Home Solutions

Izindleko zikagesi zizokhuza phezulu

By | Energy Partners in the Press | No Comments

KULINDELEKE ukuthi izindleko zikagesi zenyuke kule minyaka emihlanu ezayo, okusho ukuthi osomabhizinisi kufanele bacabange izindlela ezintsha zokonga ugesi ezinkampanini zabo.

Lezi zindaba zivele ocwaningweni lwe-Energy Partners okuyinkampani ebheka izindaba zikagesi eNingizimu Afrika.

UNkk Mila Loubser oyiHead of Engineering Intellingence kwa-Energy Partners uthe njengoba inkampani ephehla ugesi itshale imali eningi ithuthukisa ingqalazinda uzozenyusa izindleko zikagesi.

“Ucwaningo lukhomba ukuthi kusukela ngo-2008 ugesi ubunyuka ngo-300% ikakhulukazi loyo okhokhelwa ngamabhizinisi kwazise njalo ngonyaka * -Eskom ubufuna ukuwunyusa ngo-6% kuya ku-8%. Silindele ukuthi uNgqongqoshe wezeziMali uMnuz Pravin Gordhan anyuse intela yesisi esigcolisa umoya i-carbon tax ngo-13% okusho ukuthi nabakwa-Eskom bazodlulisela izindleko kosomabhizinisi nabo bonke abasebenzisa ugesi wale nkampani,” kusho uNkk Loubser.

Uthe osomabhizinisi abancane kufanele baqale manje batshale imali kwezinye izinhlobo zamandla abalule kuzo ilanga, amanzi nomoya.

“Osomabhizinisi kufanele basebenzise ugesi ohlanzekile welanga, owomoya nophehlwa emanzini ngoba awunazo izindleko eziphezulu. Lokhu kuzokwenza ukuthi noma i-Eskom enyusa ugesi bangashayeki osomabhizinisi abancane,” kusho uNkk Loubser.

UNksz Cala van der Westhuizen okhulumela i-Energy Partners Home Solutions uthe osomabhizinisi abancane kufanele bakhumbule ukuthi uhulumeni unezinhlelo zokubanika isaphulelo uma besebenzisa ugesi ohlanzekile.

Uveze ukuthi namabhange anoxhaso alukhiphayo olwenzelwe osomabhizinisi abasebenzisa ugesi ohlanzekile.

Uthe ucwaningo lwakwa-Energy Partners olwenziwe emabhizinisi amancane luveza ukuthi ukusebenzisa ugesi welanga kwehlisa izindleko ngo-30% ongasetshenziswa ukwenza ezinye izidingo.